MIK & PIW Groep Podcasts

Kanskracht #25 Vergroten ouderbetrokkenheid met Bianca van Hooff, Kim Reintjens en Mieke Merk.

July 21, 2022 MIK & PIW Groep Season 2 Episode 25
MIK & PIW Groep Podcasts
Kanskracht #25 Vergroten ouderbetrokkenheid met Bianca van Hooff, Kim Reintjens en Mieke Merk.
Show Notes

Een volle tafel in deze aflevering van Kanskracht! Bianca van Hooff, zorgcoördinator, pedagogisch coach en kindercoach bij Peuterspeelzaalwerk Spelentère schoof aan bij Ruud Kleinen, samen met Kim Reintjens en Mieke Merk, pedagogisch medewerkers bij Ukkepuk in Vaals.

Om de ouderbetrokkenheid te vergroten organiseren ze op woensdagochtend ouder-/kindactiviteiten en zijn er ook huisbezoeken. Terwijl Kim en Mieke bezig zijn met de kinderen en hun ouders, heeft Bianca de ruimte te observeren en kennis te maken met alle ouders. Verder wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met de gemeente en, om de taalvaardigheid te vergroten, met de bieb.