MIK & PIW Groep Podcasts

Kanskracht #45 De Centrale Ouder Commissie (COC) met Carolina Mussen en Tiuri van Rossum

July 11, 2023 MIK & PIW Groep
MIK & PIW Groep Podcasts
Kanskracht #45 De Centrale Ouder Commissie (COC) met Carolina Mussen en Tiuri van Rossum
Show Notes

Carolina Mussen en Tiuri van Rossum zijn lid van de COC, de Centrale Ouder Commissie van MIK Kinderopvang en Spelenderwijs. Ze hebben adviesrecht op locatie overstijgende onderwerpen in de breedste zin van het woord. Bij Ruud Kleinen aan tafel vertellen ze hoe leuk, interessant en belangrijk het werk is dat ze doen. Ze merken dat de organisatie openstaat voor hun adviezen en ideeën. Ook zouden ze graag wat nieuwe, gemotiveerde leden tot de COC zien toetreden.
https://mik-piwgroep.nl/medezeggenschap/